Cennik biura księgowego w Gubinie.

Ceny minimalne świadczonych usług netto:

1) Obsługa ksiąg handlowych – od 300,00 zł,

2) Rozliczanie ksiąg przychodów i rozchodów- od 90,00 zł,

3) Rozliczenia ryczałtu i karty podatkowej – od 65,00 zł,

4) Sporządzanie rejestrów VAT innych rejestrów wymaganych przez urzędy – bezpłatnie w ramach ceny prowadzonych ksiąg,

5) Rozliczenia z ZUS -bezpłatnie w ramach prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,

6) Rozliczenia z Urzędem Skarbowym -bezpłatnie w ramach obsługi prowadzonych ksiąg,

7) Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych od 17,50 zł za pracownika,

8) Pomoc w rozpoczęciu i likwidacji działalności – bezpłatnie

9) Sporządzanie rozliczeń rocznych osób nie prowadzących działalności z dochodów uzyskanych w kraju (od 20,00 zł) jak i zagranicą –(od 50,00 zł),

10) Rozliczenia z tytułu zwrotu VAT od artykułów budowlanych -od 50,00 zł ,

11) Pomoc przy sporządzaniu sprawozdawczości -bezpłatnie w ramach prowadzonych ksiąg,

12) Obsługa administracyjna klientów- zależne od stopnia skomplikowania i zakresu umowy z klientem,

13) Rozliczenia z PFRON-em i z tytułu INTRASTAT – od 50,00 zł

14) Pomoc przy biznesplanach i dotacjach: zależne od stopnia skomplikowania i uzgodnień ze zleceniodawcą.

15) Inne- od 10,00 zł

napisz teraz wiadomość

lub zadzwoń tel. kom.:  (+48) 501 453 959